Pensjonat

PensjonatA young man takes a train to a small town outside of Warsaw to visit a boarding house populated by the last generation of Polish Holocaust survivors When his grandmother was alive, he had spent a great deal of time at this boarding house, and now he returns, as if to get one last glimpse of the past to look at old faces and think old thoughts We have portraits of different representatives f jewish community before the war Socialist, religious, wealthy and poor P zinski s narrative is at once dreamlike and hard nosed, and it is structured with the haunting simplicity of a fairy tale The author captured their language, idiosyncrasies, but also what they have in common.The Boarding House by Piotr Pazi ski is a story about a disappearing world that refuses to vanish entirely The author is Winner of the European Union Prize for Literature. Nieruchomy pensjonat, a w nim p yn , pulsuj , podskakuj historie Historie dostojne, dramatyczne, dzieci ce Historie, kt re nie uk adaj si chronologicznie, ale nagle pojawiaj si w wiadomo ci narratora, wywo ane do tablicy pami ci nag ym spotkaniem czy doznaniem.To ksi ka intymna Wchodzimy przecie komu do g owy Melancholijna, jesienna, pe na staro wieckich s w, s odkich jak konfitury wi niowe, kt re kiedy kapn y na szyde kowy obrus u babci na podwieczorku Pozornie niewiele si tu dzieje przyjazd, par godzin, wyjazd A jednak ka da minuta pobytu w pensjonacie wype niona akcj po brzegi To dobra ksi ka na pocz tek roku, kiedy pe ni nadziei stwarzamy wiat ze wspomnie przysz ych pokole. , , . 2012, , , , , , , ,, , a ,, , , 1973.,, ,2012 27 . . K , . Bohater Pensjonatu Odwiedza Miejsce, Gdzie Jako Dziecko Bywa Z Babci Ydowski Dom Wypoczynkowy Pod Warszaw , Dawniej Pe En Ycia, Dzi Zaludniony Duchami Przesz O Ci Stwarzaj C Na Nowo Rzeczywisto , Kt Ra Zgin A W Odm Tach Czasu, Piotr Pazi Ski Unika Patosu, Za To Sprawnie Operuje Ironi I Hum

Piotr Pazi ski, born in 1973, is the author of three books a monograph on James Joyce s Ulysses, a subjective guide tracing the footsteps of Joyce s Dublin, and the novel Pensjonat, published in 2009 by the small Nisza Publishing House For this novel, he received the Paszport Polityki, the cultural award of the Polish publication Polityka Pazi ski lives in Warsaw, where he works as the chief ed

➧ [Ebook] ➢ Pensjonat By Piotr Paziński ➲ – Webcamtopladies.info
  • Paperback
  • 136 pages
  • Pensjonat
  • Piotr Paziński
  • Polish
  • 23 December 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *