A History of Sociological Analysis

A History of Sociological AnalysisKar T Okullarda Yer Alan, G N M Z N En Nl Sosyologlar Ndan Ikisi, Botto Ile Nisbet, Marxizmden Tutuculu A, Levselcilikten Fenomenolojiye De In A Da Sosyolojinin B T N Belli Ba L Ak Mlar N Kapsayan Bu Ok Nemli Yap T Ortaya Koymu Tur Kitap Iki Derleyicinin Ortak Giri Inden Sonra, Her Konunun En Yetkili Uzman Nca Yaz Lm On Yedi Incelemeden Olu Uyor Husserl, eylere d nelim yeniden eylerin bize retildi i gibi olduklar n sorgusuz kabullenemeyiz onlara bak m z belirleyen retilmi bilgilerimizi yeniden incelememiz gerekir diyor Kitapta, Husserl gibi sosyolojinin geli iminde d neme olan bir ok d n r n farkl bak a lar n ve bu bak nas l kazand klar n bulabilirsiniz ansl yd m herhalde ve sosyoloji ile tan mam n hemen ba lar nda bu kitab okuma f rsat m oldu Kitab n bendeki kopyas AYra Yay nevinin, 1997 bask s. Sosyoloji rencisi olarak ders kitab olarak kulland m z bu kitab n baya bilgi i erikli ve ba ar l bir kitap oldu unu s ylemeliyim.

American sociologist, professor at the University of California, Berkeley, Vice Chancellor at the University of California, Riverside and as the Albert Schweitzer Professor at Columbia University.After serving in the US Army during World War II, when he was stationed on Saipan in the Pacific theatre, Nisbet founded the Department of Sociology at Berkeley, and was briefly Chairman Nisbet left an e

❮PDF / Epub❯ ★ A History of Sociological Analysis Author Robert A. Nisbet – Webcamtopladies.info
  • Paperback
  • 710 pages
  • A History of Sociological Analysis
  • Robert A. Nisbet
  • Turkish
  • 02 May 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *