AKP Çoktan Kapatılmalıydı

AKP Çoktan Kapatılmalıydı Vural Sava N Hayat M N Kitab Dedi I Al Mas Anayasa Mahkemesinin Bug Ne Kadarki Uygulamalar G Z N Nde Tutulunca, Laikli E Ayk R Davran Lar Nedeniyle AKP Nin Kesinlikle Kapat Lmas Gerekir AKP Nin Ve AKP Yi Y Neten Ki Ilerin Politik S Ylemleri, T Rkiye Cumhuriyeti Nin Par Alanmas Yla Sonu Lanaca Muhakkak Olan D Politika Uygulamalar AKP Nin Kapat Lmas I In Dava A Lmas Na Gerek E Olabilecek En Nemli Nedenlerdendir Zellikle Anayasa Mahkemesinin Refah Ve Fazilet Partilerinin Kapat Lmas Hususundaki Kararlar Dikkatle Okundu Unda Bu Kararlar N AKP Nin Politik Tutumu Ile Birebir Rt T G R Lmektedir S Z Konusu Kapatma Davas A Lmad I In Bug N Siyasi Yasakl Olabilecek, Milletvekilli I D Ebilecek Ki Iler Devletin St Kademelerinde G Rev Almakta, Lkenin Kaderini De I Tirmektedir

Vural Sava d 21 A ustos 1938, Antalya , Yarg tay Onursal Cumhuriyet Ba savc s , T rk hukuk u, yazar.Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesini bitirdi 1972 de Ankara Hakim aday olarak mesle ine ba lad S ras yla Aral k ve G lnar hakimli i ile Yarg tay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimli i g revlerinde bulundu 7 Kas m 1987 de Yarg tay yeli ine se ildi 1990 Hakimler ve Savc lar Y ksek Kurulu yedek

[BOOKS] ⚣ AKP Çoktan Kapatılmalıydı By Vural Savaş – Webcamtopladies.info
  • Paperback
  • 360 pages
  • AKP Çoktan Kapatılmalıydı
  • Vural Savaş
  • Turkish
  • 05 April 2018

7 thoughts on “AKP Çoktan Kapatılmalıydı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *