Ben Deli Miyim?

Ben Deli Miyim?Amazing Ebook, Ben Deli Miyim Author H Seyin Rahmi G Rp Nar This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Ben Deli Miyim , Essay By H Seyin Rahmi G Rp Nar Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

H seyin Rahmi G rp nar was a Turkish writer and politician.G rp nar was the son of a family close to the Ottoman court, born in Istanbul Having lost his mother at an early age, he was sent to Crete where his father was an Ottoman civil servant, however he was soon sent back to Istanbul, where he was brought up by his aunts and grandmothers in Istanbul.G rp nar started writing fiction at an early

✬ Ben Deli Miyim? Books ✮ Author Hüseyin Rahmi Gürpınar – Webcamtopladies.info
 • Paperback
 • 332 pages
 • Ben Deli Miyim?
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Turkish
 • 03 January 2017

10 thoughts on “Ben Deli Miyim?

 1. says:

  Kimler deli, kimler ak ll , ahlak ne demek, ahlak kavram n n zerine kabilir miyiz, bu d nyan n a rl ndan kendimizi nas l kurtaraca z, g rd klerimiz, hissettiklerimiz bir yan lsama m , bir k yolu var m do uyla bat n n aras nda kalm ama ikisi de olamam bizler i in Bu kitap bunlara tabi ki cevaplar vermiyor ama kahraman m z n bunlar i inde k vrand n d n yorum Harika bir kitap.

 2. says:

  bence dili g ncellenmeli maalesef okunam yor

 3. says:

  H seyin Rahmi n ktedan tarz yla hep sevdi im yazarlar aras ndad r Ben deli miyim yazar n tarz na a ina olanlar i in tipik bir H seyin Rahmi roman Maalesef ben bu kitab pek sevemedim Delilik ve ahlak kavramlar n felsefiyi bir derinlikle tart maya u ra yor yazar ama hikaye zaten akli melekeleri yerinde olmayan iki karakter zerine kurulu oldu undan amac na ula am yor Fakat yer yer ahlak, adalet ile alakal enfes tespitlere denk geliyorsunuz.Ana karakterler hi sempatik de iller haliyle pek ba kuram yorsunuz kendileriyle lahi adalet yerini buluyor kitab n sonunda neyseki.Kitaba dair as l nemli nokta bug n dahi tabu kabul edilen mevzular n H seyin Rahmi taraf ndan c retkarca ele al nabilmi olmas Yazar n ba hakk nda halk ahlaks zl a sevketmek minvalinde davalarla epey bir a r m Yani sans rden nasibi alanlardan H seyin Rahmi de.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *